Làm sao hạn chế mất cắp nắp hố ga ?

Nắp thăm thhu composite

Hiện nay vấn đề mất cắp nắp hố ga xảy ra thường xuyên tại các công trình, gây ảnh hưởng rất lớn đến an toàn và ngân sách của chủ đầu tư. Để hạn chế vấn nạn này các chuyên gia đã kết hợp với các nhà sản xuất để đưa ra giải pháp mới cho các công trình.

Hạn chế tình trạng mất cắp nắp hố ga

Công ty Thiên Nam đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục vấn nạn này và được rất nhiều công trình ứng dụng và hạn chế rất tốt như sau:

  • Đối với các sản phẩm nắp hố ga từ gang thép Thiên Nam sẽ sản xuất và thiết kế thêm khóa chống trộm. Nếu không có dụng cụ mở chuyên dụng sẽ gây khó khăn cho những đối tương trộm cắp.
  • Nhiều công trình có tỉ lệ mất trộm cao, NCC có đề xuất thêm phương án khóa xích trong bề mặt nắp gang. Đối với phương án này đối tượng không thể lấy cắp được nắp gang.
  • Ngoài ra có thể chuyển đổi chất liệu sản phẩm từ gang, thép sang dùng vật liệu composite. Vì giá trị thu hồi của sản phẩm composite rất thấp, nên các đối tượng sẽ không nhắm đến các nắp này.

Hãy kiểm tra thường xuyên các vị trí nắp hố ga này, để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và an toàn cho con người khi đi qua các khu vực này.

Thiên Nam đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ khách hạng gặp trường hợp bị lấy cắp nắp hố ga. Đối với các sản phẩm đặt lại với lý do này chúng tôi sẽ hỗ trợ 10-15% giá trị sản phẩm.

Hãy liên hệ đến Thiên Nam để giảm rủi ro về vấn đề mắt cắp và bảo hành sản phẩm. Hotline 0799035223